Μάρτιος 29, 2018
omni channel

Παρακολούθηση Αγοραστικών Τάσεων και Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε περιβάλλον Omni Channel

Μάρτιος 29, 2018
e-supply

e-Supply Chain

Μάρτιος 29, 2018
big data

Big Data Analytics

Ιούνιος 12, 2017
συνεργατική διανομή

Συνεργατική Διανομή σε Αστικό Περιβάλλον

Δεκέμβριος 6, 2016
outercases

Outer Cases

Δεκέμβριος 6, 2016
outofshelf

Out Of Shelf Prevention

Δεκέμβριος 6, 2016
availability_onshelf

On Shelf Availability

Δεκέμβριος 6, 2016
logistics

Logistics ID

Δεκέμβριος 6, 2016
anaptixideikton

Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)