Τρέχοντα Προγράμματα

Μάρτιος 29, 2018
omni channel

Παρακολούθηση Αγοραστικών Τάσεων και Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε περιβάλλον Omni Channel

Μάρτιος 29, 2018
e-supply

e-Supply Chain

Μάρτιος 29, 2018
big data

Big Data Analytics