ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόεδρος -Λιανεμπόριο
Παντελιάδης Αριστοτέλης METRO AEBE
Πρόεδρος– Βιομηχανία/Προμηθευτές
Τσεντεμεΐδης Χρήστος JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE
Γεν. Γραμματέας
Φανδρίδης Μιχάλης Παν./Εμπειρογνώμονες
Ταμίας
Μαυροειδής Κώστας ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΜΕΛΗ

Βιομηχανία

ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑ

Καθηγητής Δουκίδης Γιώργος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αν. Καθηγήτρια Πραματάρη Κατερίνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φανδρίδης Μιχάλης Market Expert