Ιστορικό

Η Ελληνική Επιτροπή ECR (ECR Hellas) ξεκίνησε τις δραστηριότητες της, το 1995 ακολουθώντας την ίδρυση του ECR Europe το 1994. Το ECR Hellas ακολούθησε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις όσον αφορά στην εμφάνιση νέων άρχων στη συνεργατική διαχείριση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός στόχος, η δόμηση ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας, συγκεντρώνοντας όλους τους συμμετέχοντες στην επιχειρηματική αλυσίδα αξιών, προμηθευτές και λιανέμπορους, οι οποίοι μοιράζονται την κοινή πεποίθηση ότι η συνεργασία, σε μη-ανταγωνιστικά θέματα, θα φέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ωφελήσουν τους καταναλωτές. Σημαντικός αρωγός, στην εξέλιξη του ECR Hellas, υπήρξε η πανεπιστημιακή κοινότητα, για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, για την εκπαίδευση καταρτισμένων μελλοντικών στελεχών που θα μπορούν να υλοποιούν τα μοντέλα του ECR αλλά και για τη συμμετοχή της ως «τρίτος» αξιόπιστος συνεργάτης.
Το ECR Hellas, μέσα από τις δραστηριότητές του εστιάζει αφενός στην αποτελεσματική προσέγγιση θεμάτων (μη ανταγωνιστικών) που αφορούν τις επιχειρήσεις, στον γρήγορο εντοπισμό σημείων βελτίωσης στην οργάνωση και στον προγραμματισμό τους, και αφετέρου στην επικέντρωση των επιχειρήσεων στον τελικό καταναλωτή και τις ανάγκες του, που δεν είναι άλλες από προϊόντα υψηλής ποιότητας, στη σωστή ποικιλία και τιμή, προερχόμενα μέσα από βιώσιμες πρακτικές. Το ECR Hellas ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών που είναι συνδεδεμένες με τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σήμερα το ECR Hellas, προσπαθώντας να κάνει κάθε μέρα πράξη αυτή τη μοναδικά ξεχωριστή κουλτούρα βρίσκεται υπό την αιγίδα ενός δεκαεπταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (link) και αριθμεί περίπου 100 εταιρείες-μέλη (link), περισσότερες από τις οποίες είναι ηγετικές εταιρείες από το χώρο του λιανικού εμπορίου και των προμηθευτών ενώ ταυτόχρονα έχει ενεργό ρόλο ως μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής ECR Community.