3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
3 Μαΐου, 1999
Light Category Management
5 Ιανουαρίου, 2001
Show all

Category Management

Στόχος του προγράμματος ήταν ο ορισμός του Category Management προσαρμοσμένος στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Ο οδηγός που προέκυψε από το πρόγραμμα, στην ελληνική γλώσσα, δίνει τα βασικά βήματα εφαρμογής της διαδικασίας Category Management.