5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
14 Μαΐου, 2003
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
10 Φεβρουαρίου, 2005
Show all

Out Of Stocks

Αντικείμενο η καταγραφή και η ανάλυση των βασικών αιτιών εμφάνισης Out Of Stocks και κατόπιν η ανάπτυξη λύσεων για μέτρηση και περιορισμό του Out Of Stocks μακροπρόθεσμα. Αυτό έγινε με βάση τα δεδομένα έρευνας που έλαβε χώρα στην ελληνική αγορά με στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Out Of Stocks.