9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
Απρίλιος 30, 2011
Shrinkage
Απρίλιος 6, 2013
Show all

Logistics Service Providers

Στόχος ο ορισμός ενός οργανωμένου 3PL, ποιες ανάγκες λιανέμπορου και προμηθευτή θα πρέπει να εξυπηρετεί μία εταιρεία 3PL, ποια είναι τα κόστη μία τέτοιας εταιρείας καθώς επίσης και μία σύγκριση κόστους (internal vs external outsourcing) για δραστηριότητες Logistics.