9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
30 Απριλίου, 2011
Shrinkage
6 Απριλίου, 2013
Show all

Logistics Service Providers

Στόχος ο ορισμός ενός οργανωμένου 3PL, ποιες ανάγκες λιανέμπορου και προμηθευτή θα πρέπει να εξυπηρετεί μία εταιρεία 3PL, ποια είναι τα κόστη μία τέτοιας εταιρείας καθώς επίσης και μία σύγκριση κόστους (internal vs external outsourcing) για δραστηριότητες Logistics.