Ενιαία Κωδικοποίηση Παλετών (Unit Load/ Pallet Standardisation)
24 Απριλίου, 2013
Αποτελεσματική Παράδοση σε Κεντρικοποιημένες Αποθήκες / Καταστήματα
25 Απριλίου, 2013
Show all

ΕΑΝ /ITF 14 & ΕΑΝ/ITF 128

Στόχος η καταγραφή των κανόνων κωδικοποίησης των κιβωτίων και παλετών δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα για αυτοματοποιημένη αποθήκευση και διαχείριση των προϊόντων στα διανεμητικά κέντρα.