Απώλειες Προϊόντων στο Ράφι
6 Απριλίου, 2013
ΕΑΝ /ITF 14 & ΕΑΝ/ITF 128
24 Απριλίου, 2013
Show all

Ενιαία Κωδικοποίηση Παλετών (Unit Load/ Pallet Standardisation)

Στόχος του προγράμματος είναι η τυποποίηση των μέσων διακίνησης (παλέτες, Roll cages, πλαστικά κιβώτια, χάρτινα κιβώτια), ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, οχημάτων μεταφοράς και εργατικού δυναμικού.