ΕΑΝ /ITF 14 & ΕΑΝ/ITF 128
24 Απριλίου, 2013
Shrinkage
26 Απριλίου, 2013
Show all

Αποτελεσματική Παράδοση σε Κεντρικοποιημένες Αποθήκες / Καταστήματα

Στόχος η ανάπτυξη ενός οδηγού που να περιέχει όλες τις πληροφορίες και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη παράδοση σε κεντρικές αποθήκες ή καταστήματα.