Ηλεκτρονική Διαχείριση Κουπονιών
26 Απριλίου, 2013
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
10 Ιουνίου, 2013
Show all

Κωδικοποίηση Προϊόντων – Αλλαγές κωδικών

Στόχος του προγράμματος η καταγραφή των κανόνων κωδικοποίησης EAN/ITF νέων προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη ενός πίνακα, που να περιέχει όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να αλλάζει ο κωδικός του προϊόντος από τον προμηθευτή.