Αποτελεσματική Παράδοση σε Κεντρικοποιημένες Αποθήκες / Καταστήματα
Απρίλιος 25, 2013
Value Creation Beyond Price
Απρίλιος 26, 2013
Show all

Shrinkage

Η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τις απώλειες των εμπορευμάτων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας που αντιστοιχούν σε προϊόντα που καταστρέφονται ή λήγουν λόγω είτε λανθασμένων διαδικασιών είτε έλλειψης σωστής επικοινωνίας.