11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas
Απρίλιος 3, 2015
Hello world!
Αύγουστος 18, 2016
Show all

Transport Optimization

Στόχος η ανάλυση κόστους μεταφοράς προϊόντων καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εργαλείου με το οποίο οι εταιρείες (προμηθευτές και λιανέμποροι) θα μπορούν να αξιολογούν και να βαθμολογούν τις μεταφορικές εταιρείες.