Ο Καταναλωτής άλλαξε
Νοέμβριος 22, 2016
New Product Introduction
Δεκέμβριος 5, 2016
Show all

Promotion Tactics

Στόχος η μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών που οδηγούν σε αποτελεσματικές τακτικές προώθησης. Στην διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε όχι μόνο η βασική διαδικασία μίας αποτελεσματικής τακτικής προώθησης αλλά πιλοτικές εφαρμογές.