Ο Καταναλωτής άλλαξε
22 Νοεμβρίου, 2016
New Product Introduction
5 Δεκεμβρίου, 2016
Show all

Promotion Tactics

Στόχος η μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών που οδηγούν σε αποτελεσματικές τακτικές προώθησης. Στην διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε όχι μόνο η βασική διαδικασία μίας αποτελεσματικής τακτικής προώθησης αλλά πιλοτικές εφαρμογές.