Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)
Δεκέμβριος 6, 2016
On Shelf Availability
Δεκέμβριος 6, 2016
Show all

Logistics ID

Η ανάπτυξη ενός προτύπου για την ηλεκτρονική επικοινωνία τυποποιημένων πληροφοριών που θα περιγράφουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη διαχείριση κάθε προϊόντος από τα συστήματα logistics των διαφόρων εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν σε ένα εφοδιαστικό δίκτυο (supply network).