12ο Συνέδριο ECR Hellas
Ιούνιος 9, 2017
ShopperHood Study Reloaded
Ιούνιος 14, 2017
Show all

Omni Channel Shopper: Συνθέτοντας την αγοραστική του συμπεριφορά

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός ευκαιριών για την ανάπτυξη συνεργειών καθώς και η αξιολόγηση του αποτελέσματος που θα έχει ο συνδυασμός των προϊοντικών διανομών από διάφορους προμηθευτές και λιανέμπορους οι οποίοι διανέμουν τα προϊόντα τους σε αστικές περιοχές με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι περιττές μετακινήσεις οχημάτων.