Νέα ομάδα εργασίας: Digital Retail Models of the Future
12 Ιουνίου, 2017
Νέα ομάδα εργασίας: Making FMCG & Retail businesses a driving force in Greek circular economy transition
12 Φεβρουαρίου, 2020
Show all

Νέα ομάδα εργασίας: Category Growth Management

ΠEΡΙΓΡΑΦΗ:

To Category Growth Management αποτελεί τον πυρήνα σχεδιασμού & υλοποίησης της triplewin εμπορικής σχέσης μεταξύ αγοραστών/καταναλωτών-λιανεμπόρων-προμηθευτών. Η σύγχρονη shopper-centric προσέγγιση της ανάπτυξης των κατηγοριών στοχεύει τόσο στην προσφορά των κατάλληλων προϊόντων, στο κατάλληλο μέρος, στην κατάλληλη τιμή & την κατάλληλη στιγμή για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των αγοραστών/καταναλωτών, όσο και στη διαμόρφωση των βέλτιστων συνθηκών για το λιανεμπόριο & τους προμηθευτές προκειμένου να υλοποιήσουν τις στρατηγικές και να αναδιαμορφώσουν τις τακτικές τους με βιώσιμο και παραγωγικό τρόπο για όλο το εμπορικό οικοσύστημα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Το Category Management όπως προσεγγίστηκε το 1995 από το ECR Europe, και το 2000 από το ECR Hellas, με την εισαγωγή των 8 βημάτων αποτελεί μία παγκόσμια μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή μεταβάλλεται, καθώς οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα της μεγαλύτερης και γρηγορότερης δυνατότητας συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων*, επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά αγοραστικά κανάλια (omnichannel), και αλληλοεπιδρούν τόσο εσωτερικά όσο και με τους εμπορικούς εταίρους τους σε θέματα shopper marketing και marketing. Η επικαιροποίηση του οδηγού Category Management που είχε αναπτυχθεί από το ECR Hellas, θα προσφέρει εκ νέου ένα σημαντικό βοήθημα στην καλύτερη προσέγγιση του θέματος.
  • Ο νέος οδηγός θα βοηθήσει στην ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας, στις κατηγορίες food & non food, με σκοπό την ανάδειξη ευκαιριών ανάπτυξης των κατηγοριών σε μεγάλα, μεσαία, μικρά, convenience αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το συγκεκριμένο project απευθύνεται σε όλο το οργανωμένο λιανεμπόριο & στους προμηθευτές των κλάδων του food & nonfood (τμήματα merchandising, αγορών, category management, shopper marketing), προκειμένου να προταθούν**μέθοδοι & βέλτιστες πρακτικές για την επιτάχυνση της στρατηγικής εφαρμογής του Category Growth Management στα καταστήματα λιανικής πώλησης, με πνεύμα διαφάνειας & συνεργασίας, διατηρώντας πάντοτε στο επίκεντρο τον shopper.

 

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι περίπου 1 φορά το μήνα. Οι ομάδες εργασίας συνήθως ολοκληρώνουν το έργο τους σε 9-12 μήνες, από την έναρξή τους.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα, πατήστε στο link

https://forms.gle/KuD14AbkkPVwh8vq7

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ στελέχη των εταιρειών μελών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση, σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ECR Hellas, κα Ζ. Τσαγκρασούλη, τηλ: 2109329647, e-mail: info@ecr.gr,

 

*Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται σε: α) πωλήσεις β) αγοραστικής συμπεριφοράς (πιθανές πηγές από προγράμματα πιστότητας ή/και από εξειδικευμένες έρευνες αγοραστικής συμπεριφοράς)   & γ) καταναλωτικών τάσεων. Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της χρήσης των προσωπικών δεδομένων & των ευαίσθητων πληροφοριών (GDPR), η όλη διαχείριση & ανάλυση των στοιχείων προτείνεται να ανατεθεί σε τρίτο ουδέτερο φορέα (όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή εξειδικευμένος πάροχος)

*Το ECR Hellas μπορεί να προτείνει μεθοδολογίες / διαδικασίες / εργαλεία, αλλά κάθε εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν και πως θα τις αξιοποιήσει