Νέα ομάδα εργασίας: Category Growth Management
19 Ιουνίου, 2019
Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης ECR HELLAS | 26.02.2020
4 Μαρτίου, 2020
Show all

Νέα ομάδα εργασίας: Making FMCG & Retail businesses a driving force in Greek circular economy transition

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του πλανήτη αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση στις πρώτες ύλες, στο νερό και στην ενέργεια ενώ ο αντίκτυπος που θα δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στους καταναλωτές θα επηρεάσει με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς ολόκληρη την οικονομία.
Ο τομέας των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) και του λιανεμπορίου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση αυτή. Σκοπός της ομάδας εργασίας του ECR είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου και των ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από την υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, η κατανόηση της ευρωπαϊκής νομοθεσία, η ανάπτυξη / πρόταση βέλτιστων πρακτικών καθώς και η ανταλλαγή γνώσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση, η αναζήτηση λύσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και η διερεύνηση πρωτοβουλιών γύρω από τα εξής θέματα:

Innovation and Sustainable packaging: Καινοτομία στην ανακύκλωση και          επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών, λύσεις για λιγότερες συσκευασίες με στόχο την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικές περιοχές προς διερεύνηση:

 • Αξιολόγηση της ανακυκλωσιμότητας συσκευασιών βάσει ενός βιώσιμου στόχου για 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες στα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή
 • Δράσεις ενίσχυσης της ανακύκλωσης συσκευασιών των λιανεμπορικών και προμηθευτικών εταιρειών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Ενσωματωμένο πλαστικό πώμα σε συσκευασία PET, περιεχόμενο rPET σε φιάλες ΡΕΤ, ετικέτα σε ΡΕΤ, συσκευασίες ελαφρού βάρους σε ΡΕΤ, συσκευασίες tetrapack χωρίς πλαστικά καλαμάκια
  • Πλαστικά μιας χρήσης και επιπτώσεις της κατάργησής τους στις επιχειρήσεις.
  • Χρήση εναλλακτικών stretch films συσκευασίας ή σακούλες αγορών από βιοπλαστικά (PLA) π.χ. βιοπλαστικά από σιτάρι και ζυμαρικά μια τεχνολογία που εφαρμόζεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και από την Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), σε συνεργασία με την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Packaging collection & recycling – Αξιολόγηση του τρέχοντος πλαισίου συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών και προτάσεις βελτίωσης. Ενδεικτικές περιοχές προς διερεύνηση:

 • Κατανόηση του τρέχοντος κύκλου διεργασιών (π.χ. HERRCO, κ.α) των ανακυκλώσιμων προϊόντων και πρόταση περιοχών βελτίωσης (π.χ. εστίαση σε rPET)
 • Διερεύνηση συστημάτων παροχής κινήτρων στα σημεία πώλησης των λιανοπωλητών, για την ανακύκλωση πρώτων υλών από τους καταναλωτές (π.χ. λάδια, συσκευασίες PET, κ.α)
 • Καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής συσκευασιών

Consumer & shopper engagement: Προώθηση της ευαισθητοποίησης και συνεργασίας των καταναλωτών μέσω πρωτοβουλιών επικοινωνίας. Ενδεικτικές περιοχές για διερεύνηση:

 • Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με πρωτοβουλίες συσκευασίας / ανακύκλωσης / κυκλικής οικονομίας
 • Προσκλήσεις ενθάρρυνσης των καταναλωτών για ανακύκλωση και χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων στην καθημερινότητά τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Στην ομάδα εργασίας μπορούν να συμμετέχουν στελέχη των εταιρειών μελών του ECR Hellas από το λιανεμπόριο και τους προμηθευτές καθώς και εταιρείες με ειδίκευση στο αντικείμενο της ανακύκλωσης / κυκλικής οικονομίας.

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι περίπου 1 φορά το μήνα. Οι ομάδες εργασίας συνήθως ολοκληρώνουν το έργο τους σε 9-12 μήνες, από την έναρξή τους.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα, πατήστε στο link

https://forms.gle/Vb4jeXmU61CDWF4W9

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ στελέχη των εταιρειών μελών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση, σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ECR Hellas, κα Ζ. Τσαγκρασούλη, τηλ: 2109329647, e-mail: info@ecr.gr,

 

 

*Το ECR Hellas μπορεί να προτείνει μεθοδολογίες / διαδικασίες / εργαλεία, αλλά κάθε εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν και πως θα τις αξιοποιήσει.

*προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της χρήσης των προσωπικών δεδομένων & των ευαίσθητων πληροφοριών (GDPR), η όλη διαχείριση & ανάλυση των στοιχείων προτείνεται να ανατεθεί σε τρίτο ουδέτερο φορέα (όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή εξειδικευμένος πάροχος)