Ο δρόμος προς τον e- καταναλωτή
12 Φεβρουαρίου, 2020
Συνεργατική Διανομή σε Αστικό Περιβάλλον
12 Φεβρουαρίου, 2020
Show all

omni channel shopper – Συνθέτοντας την αγοραστική του συμπεριφορά

Στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς του omni channel shopper, μέσα από τη διενέργεια έρευνας σε φυσικά καταστήματα και on line καθώς και την εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών.

Παράλληλα,  διενεργήθηκε μία έρευνα B2B με στόχο τη διερεύνηση της ετοιμότητας επιχειρήσεων για την omnichannel περιβάλλον