Νέα ομάδα εργασίας: Digital Retail Models of the Future
12 Ιουνίου, 2017
Νέα ομάδα εργασίας: Category Growth Management
19 Ιουνίου, 2019
Show all

Future Physical Store

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε άμεση και ισχυρή επίδραση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και πρόσφατα από τις συνέπειες της πανδημίας επιταχύνοντας τις εξελίξεις, είναι ο ευρύτερος κλάδος του Λιανικού Εμπορίου και θέλοντας να εστιάσουμε στην περίπτωση μας, ο κλάδος του FMCG, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για δραστική δραστηριοποίηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του omni channel περιβάλλοντος, έφερε στην επιφάνεια την ενσωμάτωση των εμπειριών σε όλα αγοραστικά κανάλια μέσα από τα οποία αλληλοεπιδρά ο shopper, επιδιώκοντας παράλληλα την εξατομικευμένη εμπειρία του.

Καθώς, τουλάχιστον για τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, το φυσικό κατάστημα παραμένει βασικός χώρος κίνησης των shoppers, κρατώντας κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία μίας ολιστικής εμπειρίας, γίνεται σαφές πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο του μελλοντικού φυσικού καταστήματος, ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, μέσα σ’ ένα omnichannel περιβάλλον, προσφέροντας ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία και κρατώντας όχι μόνο ικανοποιημένους  αλλά και αφοσιωμένους / πιστούς shoppers.

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η ομάδα εργασίας του ECR Hellas, θα εστιάσει στην:

 

  • Αναγνώριση / έρευνα και καταγραφή* του τρόπου αγοράς και των επιλογών του shopper μέσα από τα διάφορα αγοραστικά κανάλια – κυρίως το ηλεκτρονικό – πλην του φυσικού, με στόχο η ομάδα εργασίας θα σχηματίσει μία εικόνα για το πώς διαμορφώνεται / καλύπτεται η καταναλωτική ανάγκη στα κανάλια αυτά.
  • Με δεδομένη την παραπάνω γνώση, η ομάδα θα σκιαγραφήσει:
  1. το ρόλο που θα έχει το φυσικό μελλοντικό κατάστημα κυρίως στη διάσταση όχι μόνο της διεύρυνσης / ενίσχυσης της αγοραστικής εμπειρίας αλλά και του επανασχεδιασμού της μέσα σε ένα omnichannel περιβάλλον
  2. τις στρατηγικές διαμόρφωσής ενός μελλοντικού φυσικού καταστήματος μέσα από το πρίσμα της χρήσης συγχρόνων τεχνολογιών για την επίτευξη υψηλού customer experience.
  • Καταγραφή μοντέλων φυσικών καταστημάτων που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή σε άλλες χώρες του εξωτερικού και μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ελληνική αγορά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕΚυριάκος Παντουβάκης, BI, Advanced Loyalty & Analytics Manager

NESTLE HELLAS AE – Ζωή Χαβιάρα, Shopper Marketing Manager

 

*Οι ομάδες εργασίας του ECR Hellas μπορεί να προτείνουν μεθοδολογίες / διαδικασίες / εργαλεία, αλλά κάθε εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν και πως θα τις αξιοποιήσει.

*προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της χρήσης των προσωπικών δεδομένων & των ευαίσθητων πληροφοριών και στρατηγικής φύσεως δεδομένων η όλη διαχείριση & ανάλυση των στοιχείων γίνεται από  τρίτο ουδέτερο φορέα (όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή εξειδικευμένος πάροχος)