Ιούνιος 10, 2013

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Απρίλιος 26, 2013

Κωδικοποίηση Προϊόντων – Αλλαγές κωδικών

Απρίλιος 26, 2013

Ηλεκτρονική Διαχείριση Κουπονιών

Απρίλιος 26, 2013

Emotional Link Between Shopper and Shop

Απρίλιος 26, 2013

Value Creation Beyond Price