10 Νοεμβρίου, 2020

ECR Community Review on Category Management

Το ECR Community ανακοίνωσε σήμερα, την τέταρτη μεγαλύτερη έκδοση που αφορά στο Category Management με τίτλο: “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow – An ECR Community […]
29 Νοεμβρίου, 2019

ECR Circular Economy Webinar Series

ECR Circular Economy Webinar Series Given the work being done as part of the EU Circular Economy Package, the global resource & waste management crisis, and […]
29 Μαρτίου, 2018

Important Webinar Invitation: RFID – Lessons from Ten Retail Companies

29 Αυγούστου, 2017

ECR Community’s Webinar Series – The Future of online Category Management

ECR Community Webinars – The Future of on-line Category Management   Το ECR Community διοργανώνει για τις εταιρείες μέλη των Εθνικών Επιτροπών ECR,  μία σειρά διαδικτυακών […]
24 Δεκεμβρίου, 2016

Νέος Ιστότοπος για το ECR Community