12 Φεβρουαρίου, 2020

Συνεργατική Διανομή σε Αστικό Περιβάλλον

12 Φεβρουαρίου, 2020

omni channel shopper – Συνθέτοντας την αγοραστική του συμπεριφορά

Στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς του omni channel shopper, μέσα από τη διενέργεια έρευνας σε φυσικά καταστήματα και on line καθώς και […]
12 Φεβρουαρίου, 2020

Ο δρόμος προς τον e- καταναλωτή

19 Ιουνίου, 2019

Χαρτογραφώντας τη δυναμική των big data: Η αξία των συνεργατικών πρακτικών

6 Δεκεμβρίου, 2016

Outer Cases