Παράλειψη συνδέσμων

Demand Side

Future Physical Store

Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε άμεση και ισχυρή επίδραση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και πρόσφατα από τις συνέπειες

Category Growth Management

To Category Growth Management αποτελεί τον πυρήνα σχεδιασμού & υλοποίησης της triple–win εμπορικής σχέσης μεταξύ αγοραστών/καταναλωτών-λιανεμπόρων-προμηθευτών. Η σύγχρονη shopper-centric προσέγγιση

Promotion Tactics

Στόχος η μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών που οδηγούν σε αποτελεσματικές τακτικές προώθησης. Στην διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε όχι μόνο η

New Product Introduction

Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών εισαγωγής ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά, τόσο για τους λιανέμπορους όσο και για

Value Creation Beyond Price

Στόχος η μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών που οδηγούν σε αποτελεσματικές τακτικές προώθησης. Στην διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε όχι μόνο η

Emotional Link Between Shopper and Shop

Ο αγοραστής (shopper) είναι η καρδιά της συνεργασίας λιανεμπορίου και προμηθευτών. Η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση/ αποκωδικοποίηση των αναγκών,

Shopper Research

Στόχος η διερεύνηση και καταγραφή των αγοραστικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών που επισκέπτονται τα διάφορα κανάλια διανομής στην Ελλάδα. Shopper