Παράλειψη συνδέσμων

Supply Side

Digital Retail Models of the Future

Με δεδομένη την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητος. Κύρια συνιστώσα μίας τέτοιας μετάβασης είναι

Logistics ID

Η ανάπτυξη ενός προτύπου για την ηλεκτρονική επικοινωνία τυποποιημένων πληροφοριών που θα περιγράφουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη διαχείριση

On Shelf Availability

Στόχος του προγράμματος, η διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος iSOS, η αναγνώριση ελλείψεων και τα αποτελέσματα χρήσης. Ελλείψεις: Μπορούμε να μειώσουμε

Out Of Shelf Prevention

Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και διαδικασιών, ώστε να αποτρέπονται οι ελλείψεις στο ράφι των καταστημάτων

Outer Cases

Στόχος της ομάδας ήταν να αναπτύξει και να προτείνει μία μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού βέλτιστου κιβωτίου αλλά και ραφιού που θα

Transport Optimization

Στόχος η ανάλυση κόστους μεταφοράς προϊόντων καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εργαλείου με το οποίο οι εταιρείες (προμηθευτές

Παρακολούθηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συνεργατικές Πρακτικές στη Διανομή

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας όσον αφορά την Παρακολούθησητου Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ήταν: 1. Καταγραφή – βάσει ερωτηματολογίου