Παράλειψη συνδέσμων

Χαρτογραφώντας τη δυναμική των big data: Η αξία των συνεργατικών πρακτικών

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός ευκαιριών για την ανάπτυξη συνεργειών καθώς και η αξιολόγηση του αποτελέσματος που θα έχει ο συνδυασμός των προϊοντικών διανομών από διάφορους προμηθευτές και λιανέμπορους οι οποίοι διανέμουν τα προϊόντα τους σε αστικές περιοχές με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι περιττές μετακινήσεις οχημάτων.