Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος 22, 2019

Γενική Συνέλευση ECR HELLAS | 13.02.2019

                                                                                                                                                                               
Μάρτιος 5, 2018

Γενική Συνέλευση ECR HELLAS | 28.02.2018

                                                                                                                                                                               
Σεπτέμβριος 13, 2016

Shoppers’ Attitude & Behavior 2016