Παράλειψη συνδέσμων

Food Waste

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό αντιπροσωπεύει όχι μόνο ένα οικονομικό κόστος για την παγκόσμια οικονομία αλλά παράλλλα κι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα αφού τα απόβλητα τροφίμων είναι υπεύθυνα για την προσθήκη 3,3 δισεκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη ετησίως. Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί πως ένας στους εννέα ανθρώπους πεινάει κάθε μέρα παγκοσμίως, ενώ θα μπορούσε να τρέφεται κανονικά.

Δυστυχώς και για την Ελλάδα, τα στοιχεία της σπατάλης τροφίμων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν πώς 1.000.000 τόννοι τροφίμων από τα ελληνικά νοικοκυριά ετησίως, καταλήγουν στις χωματερές.

Με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων, του πολλαπλού αντίκτυπου που αυτό έχει αλλά και του ενδιαφέροντος και των πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της μείωσης και εξάλειψής του, κρίθηκε απαραίτητη από το ECR Hellas, η συνεργατική προσέγγισή του, στην κατεύθυνση της ανάδειξης, καταγραφής και των συντονισμένων / στοχευμένων ενεργειών μείωσης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων FMCG, καθώς και της ενημέρωσης και καθοδήγησης των καταναλωτών μέσα από ανάλογες ενέργειες και πρωτοβουλίες.