Παράλειψη συνδέσμων

Future Physical Store

Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε άμεση και ισχυρή επίδραση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και πρόσφατα από τις συνέπειες της πανδημίας επιταχύνοντας τις εξελίξεις, είναι ο ευρύτερος κλάδος του Λιανικού Εμπορίου και θέλοντας να εστιάσουμε στην περίπτωση μας, ο κλάδος του FMCG, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για δραστική δραστηριοποίηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του omni channel περιβάλλοντος, έφερε στην επιφάνεια την ενσωμάτωση των εμπειριών σε όλα αγοραστικά κανάλια μέσα από τα οποία αλληλοεπιδρά ο shopper, επιδιώκοντας παράλληλα την εξατομικευμένη εμπειρία του.

Καθώς, τουλάχιστον για τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, το φυσικό κατάστημα παραμένει βασικός χώρος κίνησης των shoppers, κρατώντας κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία μίας ολιστικής εμπειρίας, γίνεται σαφές πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο του μελλοντικού φυσικού καταστήματος, ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, μέσα σ’ ένα omnichannel περιβάλλον, προσφέροντας ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία και κρατώντας όχι μόνο ικανοποιημένους αλλά και αφοσιωμένους / πιστούς shoppers.