Προγράμματα Demand Side

Δεκέμβριος 5, 2016

New Product Introduction

Δεκέμβριος 5, 2016

Promotion Tactics

Απρίλιος 26, 2013

Ηλεκτρονική Διαχείριση Κουπονιών

Απρίλιος 26, 2013

Emotional Link Between Shopper and Shop

Απρίλιος 26, 2013

Value Creation Beyond Price

Μάιος 5, 2002

Shopper Research

Ιανουάριος 5, 2001

Light Category Management

Ιανουάριος 5, 2001

Category Management