Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ιούνιος 19, 2019

Χαρτογραφώντας τη δυναμική των big data: Η αξία των συνεργατικών πρακτικών

Ιούνιος 19, 2019

Ο δρόμος προς τον e-καταναλωτή

Ιούνιος 12, 2017

Omni Channel Shopper: Συνθέτοντας την αγοραστική του συμπεριφορά

Δεκέμβριος 6, 2016

Outer Cases

Δεκέμβριος 6, 2016

Out Of Shelf Prevention

Δεκέμβριος 6, 2016

On Shelf Availability

Δεκέμβριος 6, 2016

Logistics ID

Δεκέμβριος 6, 2016

Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)

Δεκέμβριος 5, 2016

New Product Introduction