Παράλειψη συνδέσμων

Outer Cases

Στόχος της ομάδας ήταν να αναπτύξει και να προτείνει μία μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού βέλτιστου κιβωτίου αλλά και ραφιού που θα δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα μεγάλο ποσοστό προϊοντικών κατηγοριών αλλά και θα αποτελέσει ένα δυνητικό εργαλείο συνεργατικής προσέγγισης των θεμάτων κιβωτιοποίησης.