Παράλειψη συνδέσμων

Ποιοι Είμαστε

.

Το ECR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της εθελοντικής συνεργασίας ανάμεσα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων, όπως λιανεμπόροι, προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών.

Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών, μετρικών διαδικασιών, εργαλείων, έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα – που δεν θίγουν τους Κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού – και μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής αλυσίδας ζήτησης και εφοδιασμού, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών μέσα από ένα βιώσιμο πλαίσιο.

Οι βασικοί άξονες δράσης του ECR Hellas είναι:

1
Ομάδες εργασίας

Ομάδες εργασίας

Σκοπός: Ενδυναμώνουν τη συνεργασία σε μη ανταγωνιστικά θέματα και με γνώμονα τη γνώση και την εμπειρία προσεγγίζουν θέματα σχετικά με την αλυσίδα ζήτησης, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη βιωσιμότητα από διαφορετικές οπτικές.

2
Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

Σκοπός: Προωθούν μια κουλτούρα μάθησης και ανάπτυξης και παρέχουν στα μέλη, ευκαιρίες ενημέρωσης σχετικά με τις τάσεις του κλάδου.

3
Έρευνες

Έρευνες

Σκοπός: Βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις ανάγκες της αγοράς, διερευνώντας θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.