Μάρτιος 29, 2018

Παρακολούθηση Αγοραστικών Τάσεων και Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε περιβάλλον Omni Channel

Μάρτιος 29, 2018

e-Supply Chain

Μάρτιος 29, 2018

Big Data Analytics

Ιούνιος 12, 2017

Συνεργατική Διανομή σε Αστικό Περιβάλλον

Δεκέμβριος 6, 2016

Outer Cases

Δεκέμβριος 6, 2016

Out Of Shelf Prevention

Δεκέμβριος 6, 2016

On Shelf Availability

Δεκέμβριος 6, 2016

Logistics ID

Δεκέμβριος 6, 2016

Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)