6 Δεκεμβρίου, 2016

On Shelf Availability

6 Δεκεμβρίου, 2016

Logistics ID

6 Δεκεμβρίου, 2016

Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)

5 Δεκεμβρίου, 2016

New Product Introduction

5 Δεκεμβρίου, 2016

Promotion Tactics

26 Απριλίου, 2016

Transport Optimization

6 Σεπτεμβρίου, 2013

Παρακολούθηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συνεργατικές Πρακτικές στη Διανομή

26 Απριλίου, 2013

Κωδικοποίηση Προϊόντων – Αλλαγές κωδικών

26 Απριλίου, 2013

Ηλεκτρονική Διαχείριση Κουπονιών