Ιούνιος 19, 2019

13ο Συνέδριο ECR Hellas

Ιούνιος 9, 2017

12ο Συνέδριο ECR Hellas

Απρίλιος 3, 2015

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Ιούνιος 10, 2013

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Απρίλιος 30, 2011

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Μάρτιος 3, 2009

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ECR Hellas

Φεβρουάριος 7, 2007

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Φεβρουάριος 10, 2005

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Μάιος 14, 2003

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Απρίλιος 30, 2001

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

Μάιος 3, 1999

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas