Παράλειψη συνδέσμων

Transport Optimization

Στόχος η ανάλυση κόστους μεταφοράς προϊόντων καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εργαλείου με το οποίο οι εταιρείες (προμηθευτές και λιανέμποροι) θα μπορούν να αξιολογούν και να βαθμολογούν τις μεταφορικές εταιρείες.