Τρέχοντα Προγράμματα

Μάρτιος 29, 2018

Παρακολούθηση Αγοραστικών Τάσεων και Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε περιβάλλον Omni Channel

Μάρτιος 29, 2018

e-Supply Chain

Μάρτιος 29, 2018

Big Data Analytics