Παράλειψη συνδέσμων

ECR Community

Το ECR Community είναι ένας μη κερδοσκοπικός παγκόσμιος σύνδεσμος στον οποίο μέλη είναι οι Εθνικές Επιτροπές ECR καθώς και συνεργαζόμενα μέλη (π.χ. AIM), European Association of Retailers, Eurocommerce, GS1 Europe, κ.ά).

Το ECR (“Efficient Consumer Response”) είναι μία κίνηση, η οποία ξεκίνησε στην Ευρώπη, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση νέων αρχών συνεργατικής διαχείρισης κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

To ECR Community μέσω του δικτύου των Εθνικών Επιτροπών, συγκεντρώνει όλους τους βασικούς παίκτες της αλυσίδας αξίας: λιανέμπορους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μοιράζονται μία κοινή αρχή που συνδέεται με τη δυνατότητά τους να συνεργαστούν – σε μη ανταγωνιστικά θέματα -ώστε να μπορέσουν να πετύχουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές, μέσα από ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για την ενημέρωση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που αναπτύσσονται από τις Εθνικές Επιτροπές παγκοσμίως συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση της γνώσης που μεταφέρεται στις εταιρίες μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς εστίασης, τις εκδόσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αναπτύσσονται και διοργανώνονται από το ECR Community πατήστε στο link ECR Community | ecr-community.org