Παράλειψη συνδέσμων

Γενικές Συνελεύσεις

.

Γενική Συνέλευση ECR Hellas | 28.02.2018

Tην Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ECR», στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη των εταιρειών μελών του Συνδέσμου.