Το ECR Hellas εστιάζει στην προώθηση της εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (λιανεμπόρων και προμηθευτών) αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές και μετρικές διαδικασίες, σε μη ανταγωνιστικά θέματα, με στόχο μία αποτελεσματικότερη αλυσίδα ζήτησης και τροφοδοσίας, που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

ECR Hellas

"Συνεργαζόμαστε, για να εκπληρώνουμε τις ανάγκες των καταναλωτών καλύτερα, γρηγορότερα, με το λιγότερο κόστος και με βιώσιμο τρόπο."

Τα μέλη μας