Παράλειψη συνδέσμων

Συνέδρια

.

Τα συνέδρια που διοργανώνονται περίπου κάθε δύο χρόνια από το ECR Hellas, δεν αποτελούν μόνο ένα σημείο συνάντησης για τον κλάδο FMCG, συγκεντρώνοντας πάνω από 600 άτομα από τις εταιρίες του χώρου, αλλά κυρίως αποτελούν μία ευκαιρία να ενημερωθούν τα στελέχη του κλάδου για πολλά και σημαντικά θέματα από αξιόλογους ομιλητές και να παρουσιαστούν ευφυείς τρόποι προσέγγισης των προκλήσεων που δημιουργούν ευκαιρίες και προοπτικές.