Παράλειψη συνδέσμων

Άλλες Εκδηλώσεις

Shoppers’ Attitude & Behavior 2016

Ο σκοπός της έρευνας είναι: Να καταγραφεί το νέο και διαφορετικό που έχει προκύψει στη συμπεριφορά που αναπτύσσει ο Έλληνας