Παράλειψη συνδέσμων

Shoppers’ Attitude & Behavior 2016

Ο σκοπός της έρευνας είναι:

  • Να καταγραφεί το νέο και διαφορετικό που έχει προκύψει στη συμπεριφορά που αναπτύσσει ο Έλληνας shopper το τελευταίο διάστημα
  • Να εντοπιστούν οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στην αλλαγή αλλά και διαμορφώνουν το χαρακτήρα του
  • Να αναλυθούν τα κριτήρια επιλογής καταστήματος / αλυσίδας
  • Να περιγραφούν οι διαφορετικοί τύποι shopper και τη σχέση τους με τις διαφορετικές αλυσίδες
  • Να προταθούν νέα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης της συμπεριφοράς του shopper με έμφαση στα αντανακλαστικά του στις προσφορές

Παρουσιάσεις