Παράλειψη συνδέσμων

Executive Program in Retail Innovation

Executive Program in Retail Innovation

Το πρόγραμμα καλύπτει σύγχρονες τάσεις διοίκησης και καινοτομίας στο λιανεμπόριο, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνεται σε