Παράλειψη συνδέσμων

Executive Program in Retail Innovation

Το πρόγραμμα καλύπτει σύγχρονες τάσεις διοίκησης και καινοτομίας στο λιανεμπόριο, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνεται σε ανερχόμενα στελέχη λιανεμπορικών επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων.