Παράλειψη συνδέσμων

13o Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι επιχειρήσεις κινούμενες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, βιώνουν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν μ’ ένα πρωτόγνωρο ρυθμό. Η ταχύτητα με την οποία θα αλλάζουν τα δεδομένα στο μέλλον, κάνει το σήμερα να φαντάζει αργό.

Το επιχειρηματικό μοντέλο “business as usual” δεν είναι πλέον επιλογή. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, οι ριζικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι πια ίδιο.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν το δρόμο που τους ταιριάζει, να «κτίσουν» νέα σημεία «συνάντησης» με τους καταναλωτές τους, μέσα από διαφορετικά αγοραστικά κανάλια, να δομήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, έπρεπε τα τελευταία δέκα χρόνια να ανταποκρίνονται καθημερινά στις απαιτήσεις μίας εγχώριας αγοράς που βρισκόταν αφενός σε οικονομική ύφεση και αφετέρου σε μία συνεχή διεργασία δομικών αλλαγών και ταυτόχρονα να παρακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις ώστε να γνωρίζουν τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Σήμερα, έχοντας ως σημεία αναφοράς, την οικονομία του κλάδου που αρχίζει να σταθεροποιείται αλλά και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου καταναλωτικού περιβάλλοντος – που μετασχηματίζεται ταχύτατα – ανοίγονται νέες δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις προοπτικές που δημιουργούνται σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία, η τεχνολογία, ο καταναλωτής, η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και να δημιουργήσουν οι ίδιες προοπτικές, ενισχύοντας τη σημαντική συμβολή που ήδη έχουν στην οικονομία της χώρας, αλλά και τον καθοριστικό τους ρόλο στη δυναμική ένταξη νέων γενιών ανθρώπων στην αγορά, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως εργαζόμενων.

Προσδιορίζοντας τη θεματολογία του 13ου Συνεδρίου του ECR Hellas, στόχος είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που δημιουργούν στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, νέες ευκαιρίες και προοπτικές.

Το ECR Hellas έχοντας την εμπειρία κοντά 25 χρόνων συνεχούς λειτουργίας, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής, που απαιτεί εξωστρέφεια και αντίληψη των νέων επιχειρηματικών και καταναλωτικών τάσεων, ορίζει τους πυλώνες δράσης του, διατηρώντας πάντα το βασικό του χαρακτηριστικό, να λειτουργεί ως μία ουδέτερη πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας των εταιρειών.

Μέσα από τις ομάδες εργασίας, την εκπαίδευση των στελεχών του κλάδου και την έρευνα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση του καταναλωτή με στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του, με βιώσιμο τρόπο.

Στόχος του συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει πολλά σημαντικά θέματα και αξιόλογους ομιλητές, δεν είναι μόνο η ενημέρωση των στελεχών του κλάδου αλλά κυρίως η παρουσίαση ευφυών τρόπων προσέγγισης των προκλήσεων που δημιουργούν ευκαιρίες και προοπτικές.

Παρουσιάσεις

Φωτογραφικό Υλικό