Παράλειψη συνδέσμων

Σεμινάρια

Executive Program in Retail Innovation

Το πρόγραμμα καλύπτει σύγχρονες τάσεις διοίκησης και καινοτομίας στο λιανεμπόριο, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνεται σε