Παράλειψη συνδέσμων

Σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και τρίτους φορείς

Executive Program in Retail Innovation

Το πρόγραμμα καλύπτει σύγχρονες τάσεις διοίκησης και καινοτομίας στο λιανεμπόριο, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνεται σε