Παράλειψη συνδέσμων

Νέος Ιστότοπος για το ECR Community

To ECR Community δημιούργησε έναν νέο ιστότοπο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και μπορείτε να τον επισκεφτείτε στο www.ecr-community.org

Ακολουθώντας την πρόσφατη έναρξη του ECR Community στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016, ο νέος ιστότοπος είναι μία σημαντική εξέλιξη, γιατί έρχεται να συμπληρώσει το βασικό σκοπό του ECR σε κάθε χώρα μέλος του ECR Community, που δεν είναι άλλος από τη συνεργασία μεταξύ προμηθευτών, λιανεμπόρων και παρόχων υπηρεσιών παρέχοντας οφέλη στον καταναλωτή,

Ο νέος ιστότοπος έχει μία σύγχρονη αρχιτεκτονική, με έμφαση περισσότερο στις εικόνες αντί σε κείμενα κάνοντας την πλοήγηση ευκολότερη ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλά ο κάθε χρήστης που το επισκέπτεται.

Στις ενότητες του ιστότοπου περιλαμβάνονται: το ECR Blog με τοποθετήσεις επί σημαντικών θεμάτων απ’ όλη την κοινότητα, νέα από τις Εθνικές Επιτροπές, με ενημερώσεις για την εξέλιξη των ECR Activation Projects, ένα ημερολόγιο που περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις / συνέδρια που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και ενδιαφέρουν τον κλάδο, δυνατότητα πρόσβασης στις πολύ σημαντικές εκδόσεις του ECR καθώς επίσης και δυνατότητα επίσκεψης των ιστοσελίδων όλων των Εθνικών Επιτροπών.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ιστότοπου, προάγει τη γνώση σχετικά με τις δραστηριότητες ECR σε όλη την Ευρώπη και δίνει την δυνατότητα ευρείας ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο του ECR Community μπορείτε να απευθυνθείτε τα μηνύματά σας στο e-mail: Jennifer.murphy@ecr-community.org